Biuro Rachunkowe

&

Multiagencja Ubezpieczeniowa

O nas


Jesteśmy doświadczoną i stale rozwijającą się firmą działającą na rynku usług finansowo - księgowych. Podstawowym zakresem naszej działalności jest świadczenie usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla małych i średnich firm (segment MŚP).
Posiadamy stosowne uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych (świadectwo kwalifikacyjne nr 21395/01 wydane przez Ministra Finansów).
Działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Właścicielka biura rachunkowego, Katarzyna Tomkowiak posiada wykształcenie ekonomiczne o specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz wiedzę potwierdzoną Świadectwem Kwalifikacji Ministerstwa Finansów.
Nasze założenia to:
Zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę polegającą na dostosowaniu zakresu i sposobu świadczonych usług do potrzeb klienta oraz indywidualne podejście do spraw klienta tak aby móc proponować, zamiast teoretycznych algorytmów, praktyczne rozwiązania problemów.
Dostarczać informacje o kondycji finansowej firmy poprzez łączenie usług księgowych z doradztwem finansowym i analizą ekonomiczno-finansową, aby w ten sposób spełniać potrzeby przedsiębiorców oczekujących zwiększonej kontroli finansów swojej firmy.

 • ubezpieczenia Plewiska
 • OC
 • Ubezpieczenia mieszkania
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia turystyczne Plewiska

Oferta


Księgowość


Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dla niektórych bardzo opłacalna forma rozliczania się z urzędem skarbowym,
  ale jest zarezerwowany dla wybranej grupy przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać m.in. budowlańcy,
  właściciele punktów gastronomicznych, handlowych czy przedstawiciele wolnych zawodów. W zależności też od tego,
  jaką prowadzą działalność gospodarczą - rozliczają się według jednej ze stop oprocentowania w ryczałcie - 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.
  Zapewniamy pełna obsługę rachunkową i kadrowo-płacową.

  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
  • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
  • Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
  • Kontrola należności i zobowiązań
  • Monitoring i przygotowywanie płatności
  • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
  • Sporządzanie deklaracji PIT i VAT
  • Rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej
  • ewidencje podatku od towarów i usług;
  • obsługa pracowników;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  • Prowadzenie księgi głównej
  • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
  • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
  • Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
  • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
  • Kontrola należności i zobowiązań
  • Monitoring i przygotowywanie płatności
  • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
  • Rozliczania kosztów
  • Ewidencja i rozliczania nakładów inwestycyjnych
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Sporządzanie deklaracji CIT i VAT
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych

Kadry i płace


 • Opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.)
 • Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11, PIT-40).
 • Sporządzanie deklaracji ZUS miesięcznych i rocznej IWA
 • Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych

Multiagencja ubezpieczeniowa


Jesteśmy Parterem Insur Invest Sp. z o.o. jednej z pierwszych firm doradztwa finansowo-ubezpieczeniowego w Polsce. Od 1990r. działającej nieprzerwanie na rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych. Od początku działalności kierującej się się satysfakcją Klienta, poprzez zapewnianie maksymalnie szerokiej oferty produktów oraz kompleksowej obsługi. Konsekwentnie realizującej hasło przewodnie „U Nas masz wybór”, dzięki czemu aktualnie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu ofertę ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych. Nasze wieloletnie doświadczenie, stałe podnoszenie kwalifikacji oraz ciągły monitoring polskiego rynku ubezpieczeń, pozwala nam nie tylko przedstawić Państwu ofertę dostosowaną do potrzeb, ale co ważniejsze będącą ofertą sprawdzonych i wiarygodnych Zakładów Ubezpieczeń.

 • Ubezpieczenia Komunikacyjne

  • OC komunikacyjne,
  • AutoCasco,
  • NWW komunikacyjne,
  • Assistance,
  • Ubezpieczenie szyb samochodowych,
  • Zielona Karta, jak również korzystne cenowo pakiety komunikacyjne.

 • Ubezpieczenia Majątkowe

  Ubezpieczenia domów, mieszkań wraz z elementami przynależnymi (garaż, piwnica), domków letniskowych, garaży wolnostojących. Ubezpieczenie stałych elementów domu lub mieszkania, mienia ruchomego, należącego do Ubezpieczającego, również od skutków kradzieży z włamaniem, rozboju. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na szkody wynikające z aktów wandalizmu czy stłuczenia oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego.

 • Ubezpieczenia Osobowe

  • Indywidualne ubezpieczenia na życie,
  • programy emerytalne,
  • OC w życiu prywatnym,
  • Ochrona Prawna,
  • NWW, koszty leczenia.

 • Ubezpieczenia rolne

  • Obowiązkowe OC rolnika,
  • ubezpieczenie gospodarstwa,
  • ciągników , kombajnów i maszyn rolniczych.

 • Ubezpieczenia Podróży

  • Podróże w kraju i za granicą,
  • NWW,
  • koszty leczenia,
  • Assistance,
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży.

 • Ubezpieczenia OC zawodowe

  Obowiązkowe i dobrowolne, m.in. lekarzy, nauczycieli, architektów,
  zarządców nieruchomości, doradców podatkowych i wielu innych.

 • Pakiety medyczne

  Jeśli nie chcesz:
  - stać w kolejce do lekarza
  - czekać miesiącami za zabiegiem
  - płacenia za świadczenia nierefundowane przez NFZ
  Skorzystaj z indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego! Opłacając niewielką składkę, masz zapewniony dostęp do prywatnej opieki medycznej. Blisko 1000 placówek zdrowia na terenie Polski!

ubezpieczenia OC Plewiska

Doradztwo biznesowe


Zajmujemy się także rejestracją działalności gospodarczej:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki osobowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki handlowe.

Kontakt


Jeżeli chcesz wiedzieć więcej - zapytaj ile kosztują nasze usługi


wizytowka
Adres biura
ul. Skryta 81
62-064 Plewiska
Biuro Rachunkowe: tel./fax. 61 8677 589
Ubezpieczenia: tel. 535 217 219
Email
biuro@tomkowiak.net.pl
Znajdziesz nas w sieci społecznościowej: